JærTaxi tilbyr transporttjenester i området Klepp, Time, Hå, Gjesdal. Tilbudet spenner over både vanlig taxi, minibuss, turbuss og limousin service. Vi er opptatt av å ha tilfredse kunder gjennom å være hyggelige, og å holde det vi lover både når det gjelder tider og priser.

Vi driver Vibå/Jærtaxi sentral sammen med Vibå Klepp Taxi. I samarbeid med dem opererer vi ytterligere 10 taxier og to minibusser.