.

JærTaxi tilbyr transporttjenester i området Klepp, Time, Hå, Gjesdal. Tilbudet spenner over både vanlig taxi, minibuss og limousin service. Vi er opptatt av å ha tilfredse kunder gjennom å være blide og hyggelige, og å holde det vi lover både når det gjelder tider og priser. Her er en oversikt over vårt rullende materiell.

.

Taxi

Minibuss

jaertaxi, jærtaxi, drosje, taxi, minibuss, limousine

Turbuss

Limousine